A Nagy Háború nemzeti céljai és olvasatai. Kisnemzeti nacionalizmusok Kelet-Közép-Európai átalakulásában 1914-1920

A kutatás magyar nyelvű zárókötete A Nagy Háború nemzeti céljai és olvasatai. Kisnemzeti nacionalizmusok Kelet-Közép-Európai átalakulásában 1914-1920 címmel terveink szerint 2020-ban lát napvilágot. Tervezett tartalmát alább olvashatja.

 

A Nagy Háború nemzeti céljai és olvasatai. Kisnemzeti nacionalizmusok Kelet-Közép-Európai átalakulásában 1914-1920

Szerkesztők: Hornyák Árpád, Katona Csaba, Szarka László

Szarka László: Kákániából „köztes-Európába”. A multietnikus régió nemzetállami átalakulása

1. Birodalmi alternatívák: trializmus, föderalizmus, keleti Svájc

Gyarmati Enikő: A délszláv trailizmus alternatívái 1914-1918
Szarka László: A Mitteleuropa- és az ausztromarxista tervek magyarországi recepciója
Sztancs Gábor: Jászi Oszkár föderalista és keleti svájci utópiái

2. A nemzeti önrendelkezés nagyhatalmi forgatókönyvei

Kecskés D. Gusztáv: Új koncepció születik: a kelet-közép-európai nacionalizmusok francia megítélésének átalakulása
Glant Tibor: Kelet-közép-európai etnikai lobbi az Egyesült Államokban
Kolontári Attila: Oroszország háborús céljai az Osztrák-Magyar Monarchiával szemben
Hornyák Árpád: Brit politika és nemzetépítés a Balkánon 1914-1918

3. A kisnemzeti és kisebbségi nacionalizmusok útkeresése

Ábrahám Barna: Erdélyi román válaszutak és lépéskényszerek 1918 őszén
Sokcsevits Dénes: Délszláv egységtörekvések az Osztrák-Magyar Monarchián belül és a délszláv emigráció körében 1914 és 1918 között
Szarka László: A csehszlovák államépítő nacionalizmus sikere
Kovács Attila: „Felség, most már késő” A szlovének útja a Habsburg-háztól a Karađorđević dinasztiához
Fedinec Csilla: Ukrán államépítés Breszt-Litovszk árnyékában

4. A birodalmi összeomlás és a nemzetállami újrakezdés emlékezete

Katona Csaba: Megosztott emlékezet. Vesztes és győztes háború a naplók és emlékiratok tükrében
Szőts Zoltán Oszkár: Historiográfiai vázlat az első világháború kutatástörténetéhez