2014. október 4-én Balatonfüreden együttműködési megállapodást írt alá Balatonfüred városa és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, aminek keretében ugyanazon a napon kutatócsoportunk tudományos konferenciát rendezett Balatonfüreden. Az ott elhangzott előadások zöme megjelent a Tempevölgy 2014. évi 4. számában. Ennek folytatásaként a folyóirat ez évi 3. számában szintén több, a világháborús témához kötődő írás látott napvilágot A Nagy Háború a Kárpát-medencében című blokkban, köztük Szarka László, kutatócsoportunk vezetője és Ábrahám Barna, kutatócsoportunk tagja tollából: a lapszám itt olvasható.

Megjelent a Tempevölgy 2014. évi 4. száma, amelyben a 2014. október 4-én Balatonfüreden megrendezett egész napos, az első világháborúra emlékező rendezvénysorozat keretében tartott tudományos konferencián elhangzott előadások írott változatai olvashatóak. A szerzők kutatócsoportunk tagjai (Katona Csaba, Markovits Kálmán, Szőts Zoltán Oszkár). A konferenciának az MTA BTK Történettudományi Intézete társrendezője volt a Balatonfüred városa és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont között aláírt együttműködési szerződés keretében, a levezető elnöki tisztet Fodor Pál, intézetünk igazgatója töltötte be.

Média