A konferencia meghívója

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Médiatudományi Kutatócsoportja 2014. május 13-án Fejezetek az első világháború médiatörténetéből címmel konferenciát rendezett az MTA Országház utcai épületének Jakobinus termében. A rendezvényen az MTA BTK Történettudományi Intézetéből Ábrahám Barna tudományos munkatárs Szlovák sajtó - kormányzati sajtópolitika a nagy háború évei alatt címmel,  Turbucz Dávid tudományos segédmunkatárs pedig A Horthy-kultusz és az első világháború. Az „otrantói hős" képe 1919 és 1944 között címmel tartott előadást.

Bécsi konferencia - 2014. május 7-9.

by Markovits Kálmán
Találatok: 309

A konferencia meghívója és szarka lászló előadásának részlete

Az Osztrák Tudományos Akadémia Új- és Jelenkortörténeti Intézete, a Tudományos és Sportminisztérium Hadtörténeti Bizottsága, a Honvédelmi Akadémia és az Osztrák Történettudományi Intézet  Bewältigte Vergangenheit? Die nationale und internationale Historiographie zum Untergang der Habsburgermonarchie címmel 2014. május 7-9. között nemzetközi szimpóziumot rendezett. A tanácskozáson Die Reduktion Ungarns vom mitteleuropäischen Nationalitätenstaat zum magyarischen Volksstaat címmel előadást tartott  Szarka László, az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa.

Az utolsó békeév - 1913 (2013. október 2.)

by Markovits Kálmán
Találatok: 290

A konferencián elhangzott fodor pál főigazgató úr megnyitó beszéde és szarka lászló előadásának részlete

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézete, az MTA BTK Történettudományi Intézete és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Az utolsó békeév  – 1913 címmel 2013. október 2-án tudományos konferenciát rendezett. Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója tartotta a konferencia egyik megnyitóját. A Történettudományi Intézet négy munkatársa tartott előadást. Ifj. Bertényi Iván: Tisza István és a Monarchia külpolitikája; Hajdu Tibor Az orosz vezérkar 1910-1913-as tervei a Monarchia és Németország elleni támadásra; Szarka László: A magyar kormányzati nemzetiségi politika önkorrekciós kísérletei; Csaplár-Degovics Krisztián Az Osztrák-Magyar Monarchia szerepe a független Albánia megalakulásában és államszervezetének kiépítésében (1912-1914) címmel.