A bécsi egyetem kelet-európa története inétzete  előadásorozata

A bécsi egyetem Kelet-Európa Története Intézete (Universität-Wien, Institut für Geschichte Osteuropas) előadássorozatot szervezett az első Világháború kitörésének centenáriumára. Az előadássorozat egyrészt egy olyan évfolyam-előadás, amelyet az egyetem több karán is meghirdettek, másrészt pedig egy olyan előadás-sorozat, amelyet a szervezők a szélesebb érdeklődő közönségnek (újságíróknak, politikusoknak és civileknek) szántak. Intézetünket Csaplár-Degovics Krisztián képviselte, aki Ein zwangsläufiger Zusammenstoß? Der Gegensatz zwischen Österreich–Ungarn und Serbien 1912–1914 címmel tartott előadást. A program ITT tekinthető meg.

Az előadás-sorozat arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a világháború egy kelet-európai regionális háborúból nőtt ki, amelyet a Monarchia Szerbia ellen vívott meg és amelyből kinőtt egy osztrák–magyar–orosz katonai konfliktus. Mivel az Első Világháború történetével foglalkozó szakirodalom elsősorban a háború nyugat-európai eseménytörténetével foglalkozott, az előadás-sorozat a kelet-európai eseménytörténetre szeretné felhívni a figyelmet. Az előadókat a szervezők, tudatosan, az egykori Monarchia államutódaiból (Ausztria és Magyarország) és utódállamaiból (Csehország, Szlovákia, Horvátország. Lengyelország, Románia) hívták meg. Az előadókkal szembeni elvárás az volt, hogy az előadások elsősorban új levéltári kutatások eredményeire épüljenek és lehetőleg minél több új szempontot vessenek fel az egykori események bemutatásakor.

Európa nagy háborúja és az új világrend születése

Glatz Ferenc, intézetünk volt igazgatója, professor emeritus, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke 2013. november 11-én, hétfőn de. 10.00 órától Európa Nagy Háborúja és az új világrend születése címmel előadást tart az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, a Terror Háza Múzeum és a XX. Század Intézet szervezésében hasonló címmel megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián. A rendezvény részletes programja ITT olvasható. Az esemény Facebook-oldala elérhető ITT.